Jubelår 2018?

Bibeln är en mäktig samling med fantastiska böcker. Där finns det bland annat kopplingar och profetiska ord mellan olika tidsepoker i frälsningshistorien. Ordet Jubelår är ett sådant ord som först användes ca år 1300 före Kristus. Du hittar det i 3 Mos Kapitel 25. Det är ett mäktigt ord med specifik innebörd som pekar på Jesus Kristus och Guds frälsningsplan för dig och mig.

Jubelåret instiftades av Gud och inföll vart femtionde år i månaden Tishri som motsvaras av sep/okt. Då var det en lag som infördes av Gud som innehöll tre konkreta uppmaningar.

Personlig frihet. Alltså den Israelit som var satt i skuld blev slav. Och kunde inte han eller någon av hans släktingar köpa honom fri förblev han slav. Men när Jubelåret inföll skulle han släppas fri.

Ekonomisk återupprättelse. Med andra ord, all köpt eller såld släkt/arvsegendom skulle under Jubelåret återgå till den ursprunglige ägaren.

Fullständig vila för jord, boskap och människor. Alltså en tid allt Guds skapade får vila och återhämta sig.

Idag är Jubelåret ett erbjudande till hela mänskligheten och handlar om långt större ting. Och allt genom Jesus Kristus. Nu undrar du förstås vad jag yrar om. Har han blivit heltossig. Nix! Men lycklig!!  Profeten Jesaja lämnar ett budskap i kap 61:1-2. Där skriver han bland annat att han kommit för att predika frihet för de fånga och förlossning för de bundna. Men också ett nådens år från Herren. Jesus säger med makt och myndighet i Luk 4:17-21, att nu har det skriftstället gått i uppfyllelse.

Hur? Bibeln lär att Jesus är den ende som kan ”köpa” dig och mig fri från den slavdrivare (synden) som driver oss att göra mer eller mindre onda handlingar. Sätta oss fria. Och han betalade för dig och mig med sitt eget liv. Jesus är också den ende som kan ge fullkomlig återupprättelse. Han ger dig och mig tillbaka till den rättmätige ägaren som är Gud! Det blir som Gud tänkt från början. Att vi är hans och ingen annans. Och vi blir hans endast genom tron på Jesus Kristus.

Sedan visar bibeln oss på att Jesus är den ende som ger Fullständig vila. Främst åsyftar budskapet den tid som väntar allt skapat i himmelriket. Där får vi vila från all ondska, sorg, svek, och sjukdom. Där kommer bara att finnas fullkomlig kärlek och godhet. Skapelsen och djuren får vila från allt det vi utsätter den och dom för. Och vilan blir i all evighet. Ett mäktigt och evigt långt Jubelår! Och jag sticker inte ut hakan för mycket då jag påstår att Gud vill mycket gott, och mycket vila, för oss här på jorden också.

Därför är jag lycklig!! Jag är friköpt, personligt fri i Kristus och har tillgång till Guds kärlek, bönen, bibeln, kristna medmänniskor och jag får göra min vilja känd för honom som vet, och vill, mitt bästa. Men jag är också förhoppningsfull….kanske blir det här året det år som jag får uppleva lite mer av frihet från syndens frestelser, ekonomisk upprättelse och än mer vila i min tro och i mitt kristna liv. Vila i vardagen, vila i mitt inre. Allt det önskar jag mig och dig fram till den dagen då det blir ett evigt jubelår i himlen! Där allt blir fullkomligt, evigt och slutgiltigt.

Be Blessed and Be Safe!

 

Trons kraft och rustningens skydd

     Ef 6:10-18

Trons kraft sätter en Kristen i rörelse!

När en hockeyspelare går ut på isen så är skydden en förutsättning för att inte slå ihjäl sig under det hårda spel som hockey är. Spelaren räknar med den verkligheten att det kan göra ont och skyddar sig därefter. Är man en kristen i rörelse på världens spelplan så måste man räkna med att det stundtals kommer att bli hårt. Men sitter man stilla i båset så utsätter man sig inte för så mycket fara.

Och den här texten är skriven till Kristna i rörelse. Kristna som lever i frontlinjen för evangeliet. Där är vi Kristna kallade att leva. Där råder en andlig verklighet och då är det viktigt att kunna sin motståndare och upptäcka honom. Det är när du kämpar trons goda kamp den ondes brinnande pilar kommer. Du kommer att frestas att överge tron på Jesus. Överge tron på att han är vägen sanningen och livet. Lockas till den sötma och popularitet det innebär att acceptera fler vägar till Gud än den han slutgiltigt visat mänskligheten. Frestas att böja dig för samhällets syn på sanning och levnadssätt. Motståndaren kommer att försöka snärja dig i tanken att Bibeln, Guds ord, bara är en av många religiösa skrifter och som inte är sann, trovärdig och aktuell utan reducerad till en kulturskatt som innehåller religiös prosa och myter. Du kommer att frestas att huka dig i ”båset” och stanna där i trygghet. Åsikten att du inte behöver en församling av bekännande Kristna utan att du klarar dig själv kommer att locka dig. Att det är du och din tro.

Texten handlar inte om skydd mot att slå ihjäl sig rent fysiskt. Nej Guds rustning är till för att skydda din Kristusbekännande själ så att du bevaras i din tro på Jesus. I psalm 121 står det: ”Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ.” Inget av kött och blod kan åstadkomma att min själ går förlorad. Men den onda makt som ligger bakom alla frestelser jag nämnt ovan kan det. Mot djävulen står vi oss släta om vi inte klär oss i Guds rustning och lever i trons kraft. Tron på Jesus Kristus och ingen eller inget annat. Så ikläd dig Guds rustning och ta steget ut till frontlinjen!

Be Blessed and Be Safe!

Frid

”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas så att ni tappar modet” Joh 14:27

De här orden säger Jesus i en av hans mäktigaste undervisningar till sina lärjungar innan de skiljs åt. Men i förlängningen också till dig och mig som är hans lärjungar i dag. Han ger sin frid till oss genom Helig Ande och den friden behöver vi bara ta emot i tro. Sluta kämpa, sluta prestera och hålla på att försöka och ordna det för dig, få kontroll på allt. Stanna upp där du är och bara ta emot; ”Herre, jag ger upp nu. Jag är här och tar emot din frid. Jag öppnar mig nu för Helig Ande och den frid som bara du kan ge mig. Amen”
Stanna så kvar en stund där du stannat upp. Hasta inte vidare utan låt den Helige Ande få utföra sitt jobb i dig. Låt det bara ske!

Be Blessed and Be Safe!!

Fångad av en stormvind

Kanske känner du igen den strofen. Ja säger jag Carola så kommer du med all säkerhet ihåg den. Under våren och sommaren talar vi ofta om att Gud visar sig i all prakt ute i naturen Men hösten är också en årstid som visar Guds storhet. I vinden ”hör vi hans namn” och ser att han kan vara både stilla och stormig. Den stormiga vinden gör nytta i naturen. Den rensar träden från gamla grenar. Den blåser ner vissna och döda löv från träden.

Ibland så längtar jag efter en höststorm i mitt eget liv. Att de grenar som inte längre bär frukt ska blåsa all värdens väg för att något nytt ska födas i mitt liv. Men jag längtar också efter att alla vissna löv ska blåsa bort ifrån mig. Löv som klamrar sig kvar fast de dött för länge sen. Syndalöven som hänger där och frestar. Jantelagslöven som får mig att tro att jag inget är. Egolöven som får mig att se för lite med kärlek på min omgivning. Människofruktans löv som får mig att inte våga ta steg i tro. Och en massa mera löv som inte hör hemma i en kropp och själ som gett sig åt Kristus.

Det som får mig att inte öppna mig för Guds vind är en stor, fet komposthög som innehåller rädsla för vad Gud skulle göra med mig om han fick låta sin vind storma in i mig. Vad skulle resultatet bli och hur mycket av mitt gamla trygga liv skulle jag behöva ge upp? Tänk vad underbart det vore att få uppleva det men tänk också så skrämmande. Jag tror att du som jag bär på en längtan på att förnya sitt jag. Att utvecklas till det man är menad för. Och då tror jag att det är bara Guds heliga vind som kan göra det i ditt och mitt liv.

Alla andra ”lär känna dig själv” kurser i all ära men ta dig en stund att läsa Livets Bok. BIBELN. Läs till exempel Kolossebrevet. Ett kort brev men som om du öppnar dig kommer att skaka om ditt inre.

Jag tänker på en bild ifrån en av sommarens badstränder. Två barn ska hoppa från bryggan men den ena vågar inte riktigt. Då tar den ena den andres hand och så hoppar de tillsammans.

Vågar du så vågar jag! Vi kan väl tillsammans öppna oss för Guds stormvind och låta den fånga oss? Se vars det bär!

Jag tror att det kan bara bli bättre!

Be Blessed and be

Främlingen

I dagarna har det skrivits mycket om integration. Spaltmeter skrivs om att flyktingar från andra länder har det väldigt svårt att komma in i det svenska samhället och få arbete samt svenska vänner. Och visst är det så! Men när det gäller att få svenska vänner så handlar det nog inte enbart om att de kommer från utlandet.

Jag har flyttat en del i mitt liv. Från norr till söder och från väster till öster. Och inte är det lätt att få vänner bara för att jag är född i Sverige. Inte har det varit en enkelt att lära känna grannar. Och inte har det varit enkelt att bli accepterad när surströmmingsburken öppnats i trädgård eller på balkong. Inte överallt dit jag kommit men på tillräckligt många platser har det varit svårt att komma in i samhället eller bland grannar. I vår kultur finns en misstänksamhet mot nya människor och nya vanor oavsett hudfärg och språk. Vi bor som isolerade öar i våra lägenheter och hus. Vi synar den nya på arbetsplatsen, eller grannen, med skarp blick. Vi bjuder sällan till och visar gästfrihet, guidar runt i den nya miljön, tar med den nya på aktiviteter och annat. Allt nytt är främmande och det är rätt bekvämt att hålla sig på sin kant och i invanda strukturer.

Tyvärr så gäller det här oss Kristna med. Dit jag kommit som pastor, och farmförallt ny medlem i församling och nyinflyttad, har det varit svårt att komma in i vardagsgemenskapen i församlingen. Efter gudstjänst satte sig de flesta med dem de alltid sätter sig med när det var kyrkkaffe. Sällan och nästan aldrig blev vi hembjudna till någon. Ingen erbjöd sig att visa runt i trakten. Och gled man inte in i de gängse formerna för ”gemenskap”, som var fika och städgrupper, körer eller olika ledarfunktioner, ja då blev man ensam. Gemenskap står inom parantes för att ifrågasätta om man kan kalla det gemenskap då det bara är när man utför en syssla och inte i vardagen utanför uppdrag i kyrkan.

Så fråga dig själv när du bjöd hem en granne sist? När erbjöd du din hjälp till en nyinflyttad, oavsett språk eller nationalitet, att visa runt och även bjuda in i vardagsgemenskap och fritidssysslor? När tog du hand om någon ny på jobbet? Både på arbetsplatsen men även på fritid?

Be Blessed and be Safe!

Använd av Gud!

Jakob var en som fuskade, Petrus hade ett uselt temperament, Kung David var otrogen, Noa drack sig full, Jona flydde från Gud, Paulus en mördare, Mirjam skvallrade och spred rykten, Martha bekymrade sig för mycket, Gideon hade dåligt självförtroende, Tomas tvivlade, Sara saknade tålamod, Elia var deprimerad, Moses stammade, Zackeus var kort, Abraham var gammal och Lasarus var död!

Alla dessa människor hade nog gett upp hoppet om att bli använda av Gud. Inte minst Lasarus 🙂 Och många runt dem dömde säkert ut dem från den ”religiösa spelplanen”. Men tack och lov att relationen med Gud aldrig hänger på att vi misslyckats eller lyckats. Inte heller om vi är kroppsligt ”perfekta” enligt samhällets syn eller om vi kan prata utan att stamma. Tack och lov handlar det inte om en religion utan en relation med Jesus!

Kanske ser du ner på dig själv för att det hänt saker i ditt liv som faktiskt inte är så bra? Eller har du mött andra som ser ner på dig? Har en bild målats upp för dig att det är omöjligt för dig att bli använd av Gud? Att det är kört?

Inget är omöjligt för Gud och han förlåter, upprättar, helar, förändrar människor och använder vem han vill oavsett utseende! Han har ju liksom gjort det förr 😉

Be Blessed and be Safe!

/kjell

 

Brandmannabibeln är här!!!

Brandmannabibeln landade i Sverige 07.00 9/10 2014!! Efter en resa på nästan 2år är den nu tryckt och levererad! En resa som gått genom hopp, glädje, förtvivlan, förtröstan, prövning av tålamod och stundtals förlorat hopp. Stundtals såg det omöjligt ut.

Men inget är omöjligt för Gud!!

Tack alla som trott på och stöttat visionen! Tack Gud!! Mina känslor saknar ord just nu……..

1526173_565289363594598_5632270751505127589_n

 

Hos Grafikern

Vilken månad augusti blivit. Först har vi fått två nya i NFKB. Underbart! Men så är även Brandmannabibeln hos grafikern med sikte att bli färdig till i slutet av september. Helt otroligt att vi nu är så nära efter några års slit. Gud är god!!

Be Blessed and be safe!

/kjell