Jubelår 2018?

Bibeln är en mäktig samling med fantastiska böcker. Där finns det bland annat kopplingar och profetiska ord mellan olika tidsepoker i frälsningshistorien. Ordet Jubelår är ett sådant ord som först användes ca år 1300 före Kristus. Du hittar det i 3 Mos Kapitel 25. Det är ett mäktigt ord med specifik innebörd som pekar på Jesus Kristus och Guds frälsningsplan för dig och mig.

Jubelåret instiftades av Gud och inföll vart femtionde år i månaden Tishri som motsvaras av sep/okt. Då var det en lag som infördes av Gud som innehöll tre konkreta uppmaningar.

Personlig frihet. Alltså den Israelit som var satt i skuld blev slav. Och kunde inte han eller någon av hans släktingar köpa honom fri förblev han slav. Men när Jubelåret inföll skulle han släppas fri.

Ekonomisk återupprättelse. Med andra ord, all köpt eller såld släkt/arvsegendom skulle under Jubelåret återgå till den ursprunglige ägaren.

Fullständig vila för jord, boskap och människor. Alltså en tid allt Guds skapade får vila och återhämta sig.

Idag är Jubelåret ett erbjudande till hela mänskligheten och handlar om långt större ting. Och allt genom Jesus Kristus. Nu undrar du förstås vad jag yrar om. Har han blivit heltossig. Nix! Men lycklig!!  Profeten Jesaja lämnar ett budskap i kap 61:1-2. Där skriver han bland annat att han kommit för att predika frihet för de fånga och förlossning för de bundna. Men också ett nådens år från Herren. Jesus säger med makt och myndighet i Luk 4:17-21, att nu har det skriftstället gått i uppfyllelse.

Hur? Bibeln lär att Jesus är den ende som kan ”köpa” dig och mig fri från den slavdrivare (synden) som driver oss att göra mer eller mindre onda handlingar. Sätta oss fria. Och han betalade för dig och mig med sitt eget liv. Jesus är också den ende som kan ge fullkomlig återupprättelse. Han ger dig och mig tillbaka till den rättmätige ägaren som är Gud! Det blir som Gud tänkt från början. Att vi är hans och ingen annans. Och vi blir hans endast genom tron på Jesus Kristus.

Sedan visar bibeln oss på att Jesus är den ende som ger Fullständig vila. Främst åsyftar budskapet den tid som väntar allt skapat i himmelriket. Där får vi vila från all ondska, sorg, svek, och sjukdom. Där kommer bara att finnas fullkomlig kärlek och godhet. Skapelsen och djuren får vila från allt det vi utsätter den och dom för. Och vilan blir i all evighet. Ett mäktigt och evigt långt Jubelår! Och jag sticker inte ut hakan för mycket då jag påstår att Gud vill mycket gott, och mycket vila, för oss här på jorden också.

Därför är jag lycklig!! Jag är friköpt, personligt fri i Kristus och har tillgång till Guds kärlek, bönen, bibeln, kristna medmänniskor och jag får göra min vilja känd för honom som vet, och vill, mitt bästa. Men jag är också förhoppningsfull….kanske blir det här året det år som jag får uppleva lite mer av frihet från syndens frestelser, ekonomisk upprättelse och än mer vila i min tro och i mitt kristna liv. Vila i vardagen, vila i mitt inre. Allt det önskar jag mig och dig fram till den dagen då det blir ett evigt jubelår i himlen! Där allt blir fullkomligt, evigt och slutgiltigt.

Be Blessed and Be Safe!

 

Trons kraft och rustningens skydd

     Ef 6:10-18

Trons kraft sätter en Kristen i rörelse!

När en hockeyspelare går ut på isen så är skydden en förutsättning för att inte slå ihjäl sig under det hårda spel som hockey är. Spelaren räknar med den verkligheten att det kan göra ont och skyddar sig därefter. Är man en kristen i rörelse på världens spelplan så måste man räkna med att det stundtals kommer att bli hårt. Men sitter man stilla i båset så utsätter man sig inte för så mycket fara.

Och den här texten är skriven till Kristna i rörelse. Kristna som lever i frontlinjen för evangeliet. Där är vi Kristna kallade att leva. Där råder en andlig verklighet och då är det viktigt att kunna sin motståndare och upptäcka honom. Det är när du kämpar trons goda kamp den ondes brinnande pilar kommer. Du kommer att frestas att överge tron på Jesus. Överge tron på att han är vägen sanningen och livet. Lockas till den sötma och popularitet det innebär att acceptera fler vägar till Gud än den han slutgiltigt visat mänskligheten. Frestas att böja dig för samhällets syn på sanning och levnadssätt. Motståndaren kommer att försöka snärja dig i tanken att Bibeln, Guds ord, bara är en av många religiösa skrifter och som inte är sann, trovärdig och aktuell utan reducerad till en kulturskatt som innehåller religiös prosa och myter. Du kommer att frestas att huka dig i ”båset” och stanna där i trygghet. Åsikten att du inte behöver en församling av bekännande Kristna utan att du klarar dig själv kommer att locka dig. Att det är du och din tro.

Texten handlar inte om skydd mot att slå ihjäl sig rent fysiskt. Nej Guds rustning är till för att skydda din Kristusbekännande själ så att du bevaras i din tro på Jesus. I psalm 121 står det: ”Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ.” Inget av kött och blod kan åstadkomma att min själ går förlorad. Men den onda makt som ligger bakom alla frestelser jag nämnt ovan kan det. Mot djävulen står vi oss släta om vi inte klär oss i Guds rustning och lever i trons kraft. Tron på Jesus Kristus och ingen eller inget annat. Så ikläd dig Guds rustning och ta steget ut till frontlinjen!

Be Blessed and Be Safe!

Frid

”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas så att ni tappar modet” Joh 14:27

De här orden säger Jesus i en av hans mäktigaste undervisningar till sina lärjungar innan de skiljs åt. Men i förlängningen också till dig och mig som är hans lärjungar i dag. Han ger sin frid till oss genom Helig Ande och den friden behöver vi bara ta emot i tro. Sluta kämpa, sluta prestera och hålla på att försöka och ordna det för dig, få kontroll på allt. Stanna upp där du är och bara ta emot; ”Herre, jag ger upp nu. Jag är här och tar emot din frid. Jag öppnar mig nu för Helig Ande och den frid som bara du kan ge mig. Amen”
Stanna så kvar en stund där du stannat upp. Hasta inte vidare utan låt den Helige Ande få utföra sitt jobb i dig. Låt det bara ske!

Be Blessed and Be Safe!!