Om oss

Nätverket grundades 2012 och bedrivs inte i föreningsform. Vi är tre stycken som leder nätverket.

• Varför startades nätverket?

– Vi behöver varandra i vardagen, vi behöver veta om att vi finns och var vi finns. Vi ska kunna träffas och ha något tillsammans relaterat till yrket som brandmän, möta Gud tillsammans och kanske umgås över en bit mat. Stärka varandra i vår tro och hjälpa varandra att leva ut vår tro i vår vardag, leva våra liv för Kristus.

Vi möter saker och ting i vår vardag som inte alltid är så enkla. Även där behöver vi kunna stötta varandra, också vi som är kristna. Vi vill betona att vi redan har ett fantastiskt stöd i den kollegiala kamratskap som man får som brandman. Men just det här med att kunna be för varandra och hjälpa varandra som kristna behövs också.

Samtalen med våra kollegor kommer ofta snabbt in på Gud eller meningen med livet i och med den tragik vi möter. Då är det upp till den enskilde kristne brandmannen vad man kan och orkar svara när man får sådana frågor och där kan vi stötta varandra. Då behöver vi hjälpa varandra att hitta formuleringar, språk, vittnesbörd, böner för att kunna stötta varandra i svåra situationer. Det kanske finns en kristen bland 20, 40 brandmän i en kår. Visst kan vi prata med våra vänner i församlingen men när vi träffas som kristna brandmän kan vi prata samma språk, vi kan beskriva samma problematik. Det speciella band vi har är ju att vi kan vända oss till Jesus och då också prata med varandra, reflektera över tron i samband med det vi möter.

Nätverket är också till för att kristna brandmän ska kunna hitta varandra och mötas lokalt eller regionalt, det är vad jag hoppas. Exempelvis länsvis eller i större städer eller kommuner – Storstockholm, Göteborg eller var det nu är. Eller om man bor i Arjeplog vet man kanske vilka brandmän som är kristna i Arjeplog men kanske inte vilka som är det tio mil bort? Men vet de om varandra kan man träffas och be för varandra och sina medarbetare.

Men så vi vill även vara en del i att alla människor ska få en chans att höra om Jesus och lära känna honom. Vi är inte en ”mysgrupp” som bara är till för oss själva. Missionsbefallningen gäller även oss och vi vill verka för att Jesus blir presenterad för våra kollegor runt om i Sverige. Var och en är fri att göra det på sitt sätt. Men, som sagt, så kan vi stötta varandra, hjälpa varandra och uppmuntra varandra i ett sånt här nätverk.

Vi ska också hjälpa till med att sprida Brandmannabibeln i samarbete med Bible for the Nation.

Vad är visionen med Brandmannabibeln?

– Att varje brandman ska få en sådan bibel. Det finns också olika skolor för brandmän, exempelvis i Sandö, Revinge. Även där skulle Brandmannabibeln finnas. Men främst ska varje brandman få ett erbjudande om en Brandmannabibel. Där finns Nya testamentet, berättelser från Kristna Brandmän. Men även böner alla kan använda sig av som hjälp när man bearbetar tragiska händelser i sin kår.

Det finns en världsvid organisation som heter Firefighters For Christ. Vi ligger rätt nära deras tankar som de sammanfattar så här:

  • To glorify God in the Fire Service.
  • To fellowship together for individual growth in the Christian life.
  • To serve the cause of Christ through the church of one’s own choice.
  • To encourage those in the fire service in their Christian life.
  • To bring all Christians in the fire service to a common goal of praying for the fire service and its members.
  • To be perfected in unity so that the world will know that God has sent His Son Jesus Christ.                                                           John 17:23