Församlingsbesök och Föreläsningar

Jag finns tillgänglig för predikningar, undervisning, möteshelger och evangelisationssatsningar. Är man medlem i NFKB så betalar församlingen enbart resekostnader.

Bjud in räddningstjänsten att visa upp sina bilar och prata brandsäkerhet, så kommer jag gärna och håller en andakt, predikar eller bara ber en kort bön för dem. Det vore även ett fantastiskt tillfälle för kyrkorna på orten att tacka dem för att de finns genom att ge dem Brandmannabibeln som gåva.

Efter ett antal år som sjukhuspastor och fängelsepastor har jag erfarenhet från att föreläsa för vårdpersonal om existentiella frågor vid sjukdom. Detta har jag även pratat om i församlingsmiljöer. Att möta sorgen är ett annat tema som jag kan erbjuda och som passar alla miljöer.

Till skolor kommer jag gärna och berättar om hur det är i ett fängelse och om existentiella frågor när man är fängslad. Detta ämne har jag föreläst om inför blivande kriminalvårdare, i ungdomssamlingar och även i andra sammanhang.

Vi kommer överens om ni vill ha kyrkoårets text, något tema ni önskar själva eller om jag är fri att välja mellan alternativen.

En annan möjlighet är att ni väljer något av dessa:

– Mannen, Myten och Porren

– Prioriteringar i livet

– Temahelg kring Konfliktlösning som Kristen och Förlåtelsens väg

– Paulus, alkohol och Harry Boy. Lämpligt som bibelkväll eller ungdomssamling.

– Att vara född på nytt.

– Manlighet. Lämpligt för mansträff/frukost.

– Manligt och kvinnligt eller ”Fick Eva ett rosa löv?” Ungdomsinriktat.

– Temahelg kring Evangelisation. Vem är evangelist? Evangelisation enligt Bergspredikan. Församlingsevangelisation.

– Kan man tro hur som helst och ändå vara kristen?

– Man blir som de man umgås med. Ungdomsinriktat.

– Leva sant mot sig själv och andra. Om hur svårt det kan vara och vad som påverkar våra val. Ungdomsinriktat.

– Tiondegivande, skyldighet eller möjlighet

– Fokuserat offrande

Kontakta mig via kjellzingmark@kristenbrandman.se eller 0708-656503.

Kjell Zingmark