Trons kraft och rustningens skydd

     Ef 6:10-18

Trons kraft sätter en Kristen i rörelse!

När en hockeyspelare går ut på isen så är skydden en förutsättning för att inte slå ihjäl sig under det hårda spel som hockey är. Spelaren räknar med den verkligheten att det kan göra ont och skyddar sig därefter. Är man en kristen i rörelse på världens spelplan så måste man räkna med att det stundtals kommer att bli hårt. Men sitter man stilla i båset så utsätter man sig inte för så mycket fara.

Och den här texten är skriven till Kristna i rörelse. Kristna som lever i frontlinjen för evangeliet. Där är vi Kristna kallade att leva. Där råder en andlig verklighet och då är det viktigt att kunna sin motståndare och upptäcka honom. Det är när du kämpar trons goda kamp den ondes brinnande pilar kommer. Du kommer att frestas att överge tron på Jesus. Överge tron på att han är vägen sanningen och livet. Lockas till den sötma och popularitet det innebär att acceptera fler vägar till Gud än den han slutgiltigt visat mänskligheten. Frestas att böja dig för samhällets syn på sanning och levnadssätt. Motståndaren kommer att försöka snärja dig i tanken att Bibeln, Guds ord, bara är en av många religiösa skrifter och som inte är sann, trovärdig och aktuell utan reducerad till en kulturskatt som innehåller religiös prosa och myter. Du kommer att frestas att huka dig i ”båset” och stanna där i trygghet. Åsikten att du inte behöver en församling av bekännande Kristna utan att du klarar dig själv kommer att locka dig. Att det är du och din tro.

Texten handlar inte om skydd mot att slå ihjäl sig rent fysiskt. Nej Guds rustning är till för att skydda din Kristusbekännande själ så att du bevaras i din tro på Jesus. I psalm 121 står det: ”Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ.” Inget av kött och blod kan åstadkomma att min själ går förlorad. Men den onda makt som ligger bakom alla frestelser jag nämnt ovan kan det. Mot djävulen står vi oss släta om vi inte klär oss i Guds rustning och lever i trons kraft. Tron på Jesus Kristus och ingen eller inget annat. Så ikläd dig Guds rustning och ta steget ut till frontlinjen!

Be Blessed and Be Safe!