Jubelår 2018?

Bibeln är en mäktig samling med fantastiska böcker. Där finns det bland annat kopplingar och profetiska ord mellan olika tidsepoker i frälsningshistorien. Ordet Jubelår är ett sådant ord som först användes ca år 1300 före Kristus. Du hittar det i 3 Mos Kapitel 25. Det är ett mäktigt ord med specifik innebörd som pekar på Jesus Kristus och Guds frälsningsplan för dig och mig.

Jubelåret instiftades av Gud och inföll vart femtionde år i månaden Tishri som motsvaras av sep/okt. Då var det en lag som infördes av Gud som innehöll tre konkreta uppmaningar.

Personlig frihet. Alltså den Israelit som var satt i skuld blev slav. Och kunde inte han eller någon av hans släktingar köpa honom fri förblev han slav. Men när Jubelåret inföll skulle han släppas fri.

Ekonomisk återupprättelse. Med andra ord, all köpt eller såld släkt/arvsegendom skulle under Jubelåret återgå till den ursprunglige ägaren.

Fullständig vila för jord, boskap och människor. Alltså en tid allt Guds skapade får vila och återhämta sig.

Idag är Jubelåret ett erbjudande till hela mänskligheten och handlar om långt större ting. Och allt genom Jesus Kristus. Nu undrar du förstås vad jag yrar om. Har han blivit heltossig. Nix! Men lycklig!!  Profeten Jesaja lämnar ett budskap i kap 61:1-2. Där skriver han bland annat att han kommit för att predika frihet för de fånga och förlossning för de bundna. Men också ett nådens år från Herren. Jesus säger med makt och myndighet i Luk 4:17-21, att nu har det skriftstället gått i uppfyllelse.

Hur? Bibeln lär att Jesus är den ende som kan ”köpa” dig och mig fri från den slavdrivare (synden) som driver oss att göra mer eller mindre onda handlingar. Sätta oss fria. Och han betalade för dig och mig med sitt eget liv. Jesus är också den ende som kan ge fullkomlig återupprättelse. Han ger dig och mig tillbaka till den rättmätige ägaren som är Gud! Det blir som Gud tänkt från början. Att vi är hans och ingen annans. Och vi blir hans endast genom tron på Jesus Kristus.

Sedan visar bibeln oss på att Jesus är den ende som ger Fullständig vila. Främst åsyftar budskapet den tid som väntar allt skapat i himmelriket. Där får vi vila från all ondska, sorg, svek, och sjukdom. Där kommer bara att finnas fullkomlig kärlek och godhet. Skapelsen och djuren får vila från allt det vi utsätter den och dom för. Och vilan blir i all evighet. Ett mäktigt och evigt långt Jubelår! Och jag sticker inte ut hakan för mycket då jag påstår att Gud vill mycket gott, och mycket vila, för oss här på jorden också.

Därför är jag lycklig!! Jag är friköpt, personligt fri i Kristus och har tillgång till Guds kärlek, bönen, bibeln, kristna medmänniskor och jag får göra min vilja känd för honom som vet, och vill, mitt bästa. Men jag är också förhoppningsfull….kanske blir det här året det år som jag får uppleva lite mer av frihet från syndens frestelser, ekonomisk upprättelse och än mer vila i min tro och i mitt kristna liv. Vila i vardagen, vila i mitt inre. Allt det önskar jag mig och dig fram till den dagen då det blir ett evigt jubelår i himlen! Där allt blir fullkomligt, evigt och slutgiltigt.

Be Blessed and Be Safe!