Sinnesro på skadeplats!

En  bön som används i olika sammanhang är sinnesrobönen: ”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.”

För oss som kommer till en skadeplats är detta en högst relevant bön. Ibland ställs vi inför det faktum att något, eller någon, är förlorat. Inriktningen på att försöka rädda går över i att försöka begränsa. Och det krävs mod, sinnesro och förstånd att göra det när känslor svallar. Mod att våga ta omtag i taktiken och förstånd att inse att det måste göras. Min erfarenhet säger att ibland slösar vi resurser på vad vi inte kan förändra enbart på grund av att stressen, pressen och viljan är så stark, både bland drabbade och oss själva, att det låser förståndet. Helt mänskligt. Men då finns möjligheten att även be till Gud!

Så den här bönen är helt rätt för oss brandmän och befäl. Gud kan ge dig och mig detta lugn så vi kan reflektera över allt vi lärt oss, söka kunskap av annan och sedan mod att fatta rätt beslut utifrån vad som faktiskt går att göra, och vad vi kan förändra eller påverka, på skadeplatsen.

Be safe out there and be blessed!

 

 

 

Lämna ett svar