Jesus är tålig och mild…

I bibeln finns ett sammanhang som beskriver kärlek. Men inte mänsklig kärlek. För att visa på den Jesus som allt handlar om, har jag bytt ut ordet kärlek mot Jesus och den mot han.

”4 Jesus är tålig och mild, han avundas inte,
han skryter inte, han är nte uppblåst,
5 Jesus uppför sig inte illa,
han söker inte sitt, han brusar inte upp,
han tillräknar inte det onda.
6 Jesus gläder sig inte över orättfärdigheten
men har sin glädje i sanningen.
7 Jesus fördrar allting, Jesus tror allting,
Jesus hoppas allting, Jesus uthärdar allting. 8 Jesus upphör aldrig”

1 Kor 13:4-8a

Visst skulle du vilja lära känna honom?

Be safe out there and be blessed!